Genetický profil

Genetický profil je komplexní mapa informací získaných z DNA, které mohou být použity pro dosažení optimálního výkonu a zdravého životního stylu. Personalizovaný přístup k tréninku, vrozeným talentům, výživě a celkovému zdraví je klíčem k odemykání svého genetického potenciálu. Genetické testy pro sportovce mohou identifikovat genetické varianty spojené s vytrvalostí, sílou nebo rychlostí, což umožňuje vytvoření personalizovaných tréninkových programů. Pro začínající sportovce poskytnou informace o jejich genetických předpokladech k určitým sportům. DNA testy zaměřené na výživu umožňují porozumět svému metabolismu a vybrat vhodnou stravu. Mohou také pomoci snížit riziko vzniku chronických onemocnění. Testy dokážou identifikovat genetické faktory spojené s kognitivními schopnostmi nebo rizikovým chováním, což je klíčové při formování optimálního vývoje osobnosti. Tato informace může pomoci rodičům vytvářet prostředí podporující individuální potřeby juniorů. Každý člověk může díky osobnímu genetickému profilu získat informace o různých zdravotních predispozicích, zjistit jak se starat o své zdraví a docílit dlouhodobé životní pohody.

Rádce

Odběr vzorků stěrem z úst

Odběr vzorků stěrem z úst

Získat vzorky stěrem z úst pro test DNA je snadné. Před odběrem se přibližně jednu hodinu nemá jíst, pít ani kouřit. Tyčinku z odběrové soupravy vyjměte z obalu a konec s kartáčkem vložte do úst na vnitřní stranu tváře. Zde stírejte krouživými pohyby asi půl minuty. Odběrovou tyčinku poté vložte přiložené kapsy na vzorky a nechte uschnout. Pro uschování vzorků nepoužívejte neprodyšné obaly. Ke vzorkům přiložte průvodní formulář a zašlete je k analýze do laboratoře.