Pro média

Praha, 3. prosince 2023 - Společnost Labplus s.r.o., která se zabývá genetickým testováním, dnes oznámila spuštění nových produktů a služeb. Mezi novinky patří například DNA testy na potravinových intolerancí nebo sportovních předpokladů a talentů.

Společnost Labplus nabízí širokou škálu genetických testů, které lze rozdělit do několika kategorií:

  • Testy na určení původu poskytují informace o předcích člověka a jeho genetických kořenech.
  • Testy sportovních předpokladů umožní začínajícím sportovcům zvolit si vhodný sport, ale jsou vhodné i pro výkonnostní sportovce, kteří se chtějí posunout na vyšší úroveň.
  • Výživové testy pomáhají zjistit, jak zlepšit své zdraví prostřednictvím úpravy jídelníčku.
  • Testy na genetické predispozice mohou odhalit zvýšené riziko vzniku některých chronických onemocnění, jako je například rakovina, diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění
  • DNA testy otcovství a příbuzenství jsou spolehlivým nástrojem pro zjištění nebo ověření biologických rodinných vztahů.

Společnost Labplus nabízí své testy přímo spotřebitelům prostřednictvím webových stránek www.labplus.cz. Testy jsou jednoduché a rychlé k provedení. Stačí provést stěr z úst pomocí vatového tamponu nebo speciálního kartáčku z odběrové soupravy a odeslat ho do laboratoře. Výsledky testů jsou k dispozici online nebo poštou v několika týdnech. Pokud klient upřednostňuje osobní kontakt, může se objednat k návštěvě na pobočce v Praze - Běchovicích.

"Naším cílem je poskytnout lidem informace o jejich genetice, které jim pomohou lépe porozumět sami sobě a žít zdravější život," říká Ivan Voříšek, zakladatel společnosti Labplus. "Naše testy jsou založeny na nejmodernějších technologiích, výsledky testů jsou přesné a spolehlivé."

Popularita genetických testů však také vyvolává určitá etická a právní dilemata. Někteří lidé se obávají, že genetické testy mohou být využity k diskriminaci některých skupin lidí. I přes tato dilemata však genetické testy představují významný pokrok v oblasti medicíny a personalizované péče.

Tento článek je určen pro novináře a ostatní média. Je možné jej použít k informování o trendu genetických testů v České republice.

Kontaktní osoba:

Jméno: Ivan Voříšek
Telefon: 607 774 771
E-mail: labplus@email.cz