Určení otcovství

Genetické testy se staly nejen obvyklou součástí vědeckého výzkumu, ale také důležitým nástrojem v oblasti rodinných vztahů a určení otcovství. Běžné testy otcovství se zaměřují na srovnání genetických profilů otce a dítěte. Testování s matkou pomáhá eliminovat matčin genetický příspěvek, což je zvláště užitečné v případě potřeby maximální přesnosti. I bez vzorku matky dítěte je možné zvýšit přesnost testů otcovství pomocí analýzy více úseků DNA. Analýza genetických podobností může rozlišit také mezi různými formami příbuzenství, jako je vztah mezi babičkou a vnukem nebo mezi strýcem a synovcem. Testy sourozenectví zjistí, zda děti mají společného jednoho nebo oba rodiče. Klasické pravidlo říká, že matkou dítěte je žena, která ho porodila. Rozvoj asistované reprodukce a náhradního mateřství to změnil a zvyšuje se poptávka i po testech mateřství. Moderní technologie umožňují precizní genetickou analýzu, která přináší podrobnější informace o příbuzenství osob než kdy předtím, proto mohou hrát důležitou úlohu v právních a rodinných záležitostech.

Test otcovství

Test otcovství

DNA testy na určení otcovství mohou poskytnout spolehlivou odpověď na otázku, zda je muž biologickým otcem dítěte. Tyto testy jsou založeny na analýze DNA dítěte a potenciálního otce. Pokud mají oba jedinci společné části DNA, je pravděpodobné, že jsou biologicky příbuzní.

Podobně, DNA testy na příbuzenství mohou poskytnout informace o tom, zda jsou dva nebo více jedinců příbuzní. Tyto testy jsou založeny na analýze DNA, která je společná všem příbuzným.

Rádce

Odběr vzorků stěrem z úst

Odběr vzorků stěrem z úst

Získat vzorky stěrem z úst pro test DNA je snadné. Před odběrem se přibližně jednu hodinu nemá jíst, pít ani kouřit. Tyčinku z odběrové soupravy vyjměte z obalu a konec s kartáčkem vložte do úst na vnitřní stranu tváře. Zde stírejte krouživými pohyby asi půl minuty. Odběrovou tyčinku poté vložte přiložené kapsy na vzorky a nechte uschnout. Pro uschování vzorků nepoužívejte neprodyšné obaly. Ke vzorkům přiložte průvodní formulář a zašlete je k analýze do laboratoře.