Zdravotní dispozice

Přečti svou DNA!

Přečti svou DNA!

DNA je záznamem našeho dědičného materiálu. Obsahuje informace o našich fyzických vlastnostech, zdravotním stavu a dokonce i o našich sklonech k určitému chování. V posledních letech se znalosti o genetice rychle rozvíjejí a stále více se ukazuje, že DNA hraje roli v mnoha aspektech našeho života.

DNA testy mohou poskytnout cenné informace o našich silných a slabých stránkách, o našem riziku vzniku určitých onemocnění a o našem potenciálu pro úspěch v určitých oblastech.